Taman Gunung Batu Karang, Perpaduan Bebatuan Dan Pohon Pinus Yang Menyejukkan_63efde2f572fa.jpeg

44b1d31ba8d004958684749b196c35bb

Leave a Comment